21 Mar 2015

Heippa, hejdå. Bye nowPakkaan tavaroitani... I'm packing...

..ja siivoilen ... and cleaning up a bit..

..kun yksi elämäni episodi lähenee loppuaan. .. while yet another episode in my life is nearing its end.

Viisi lopputalven viikkoa ...Five end of winter weeks..
..tuntuivat välillä, omenapuussa keikkuessani tai märkää mutaa raapiessani pitkiltä. ..felt at times pretty long when I hung on to the top branches of an apple tree or scraped at wet mud..


..mutta ne olivatkin hujauksessa ohi... but those weeks passed in a wink of the eye.

Olin osa työyhteisöä...I was part of a work team...

...jota tulen muistamaan ilolla ja haikeudella. ..which I shall remember with wistfullness and joy.

Koska se, mikä jää jäljelle tästä kaikesta...For what remains of this all...

on muisto kohtaamisista ..are memories of the people you meet..

..yhteisistä hetkistä... moments enjoyed together..

ja tunne siitä, että tuli hyväksytyksi.. and the feeling of having been accepted.
Kiitos Rosendals Trädgård, sen hieno työyhteisö ja työlleen omistautuneet ammattilaiset. Thank you Rosendals Trädgård, its sense of community and  dedicated professionals.

No comments: